Homestaging
Det kan vara svårt att veta vad som skiljer Homestaging och Homestyling åt.


I Homestylingen lägger man sitt fokus på att inreda så smakfullt som möjligt efter den smak och de behov som de som skall bo där har.


I Homestagingen så vill man lyfta fram bostadens potential och få de presumiva köparna att känna att i just denna bostad kan de få ett harmoniskt liv och boende.


Det är viktigt att inte bara inreda vackert utan också samtidigt visa på bostadens möjligheter och små egenheter som kanske inte alltid är så lätta att upptäcka vid ett första intryck.


Man måste vara medveten om hur man skall placera möbler och accessoarer för att rikta blickarna mot det som man vill framhäva i rummen.


Det är lustigt hur hemmablind man oftast är och hur svårt det är att se bortom sin egen inredning. Därför kan det vara klokt att anlita en Homestaging-konsult för att få hjälp med att tilltala så många spekulanter som möjligt. Ju fler spekulanter, desto större möjligheter till budgivning som kan nå oanade höjder.


Jag gör gärna ett kostnadsfritt hembesök där vi kan diskutera just ditt behov av hjälp vid försäljningen.