Tjänster & Priser


Olika kunder har olika behov av hjälp i samband med sin försäljning av bostaden. Därför tycker jag det är viktigt att det finns utrymme för tankar och diskussioner mellan mig och kunden. Se därför erbjudandena och priserna nedan som ett ramverk inom vilket vi kan komma fram till en bra lösning. Kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt hembesök.


Lilla erbjudandet

Ett hembesök där vi gemensamt går igenom rum för rum och ser på bostadens potential. Under tiden ger jag råd och förslag på vad du själv kan göra för att lyfta fram din bostad och bättre attrahera spekulanterna. Även utomhusmiljön tas i beaktning.

Pris: Från 1500 kr, beroende på bostadens storlek.


Stora erbjudandet

Ett hembesök där jag tittar på varje rum och fotograferar ur många olika vinklar. Fotona använder jag mig av när jag kommer hem och skall göra en detaljerad lista med tips på vad du bör göra för att framhäva din bostad på bästa sätt inför fotografering och visning. Det kan handla om ommöblering, ommålning, kanske inköp av vissa accessoarer som du sedan kan ta med dig till den nya bostaden. Även utomhusmiljön tas i beaktning.

Pris: från 5 000 kr, beroende på bostadens storlek.